HOUSE POHORJE


Year: 2018

Location: Pohorje

Area: 55,9 m2 

Design: POKE studio

 

The elderly couple contacted us, while building their dream home, with the desire to help them create a functional and minimalistic interior for their living room, dining room, kitchen, hallway and the bathroom.

We created a modern interior, with a very simple color palette full of gray in white shades. The black color appears as a detail and as a background wall for sound and media center in living room.

//

Starejši par nas je ob gradnji svojega sanjskega doma kontaktiral z željo, da jim pomagamo ustvarti fankcionalen in minimalističen interier za dnevni prostor, jedilnico, kuhinjo, hodnik in kopalnico. 

Oblikovali smo moderen interier, ki ima zelo enostavno barvno paleto polno sivih in belih podtonov. Črna barva se pojavlja kot detajl ter kot ozadnje v dnevnem prodstoru za zvočnim in medijskim centrom.

pohorje-notranje oblikovanje-pokestudio.jpg
pohorje-2-notranjeoblikovanje - poke studio.jpg
pohorje-3-notranje oblikovanje-pokestudio.jpg
pohorje-4-notranjeoblikovanje-pokestudio.jpg

INSPIRATION

pohorje-barvna paleta-pokestudio.jpg

COLOR PALETTE

pohorje-colors-and-material-pokestudio.jpg

FLOOR PLAN

pohorje-floorplan-studiopoke.jpg